جستجو

آخرین اخبار روز

استفاده بهینه و اثر بخش از مدیریت بانوان در شهرداری تهران
1397/3/29

استفاده بهینه و اثر ...

استنباط می کنم تا با سپردن امور مدیریتی در سطح کلان شهرداری تهران به بانوان می توانیم اثر بخشی بسی...

مطالعه بیشتر

استنباط می کنم تا با سپردن امور مدیریتی در سطح کلان شهرداری تهران به بانوان می توانیم اثر بخشی بسیار خوبی را در سطح شهر شاهد باشیم.

طی بخشنامه ای از سوی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران؛

تصاویر خبری

معاون مالی و اقتصاد شهری تهران

تصاویر پرتال

پیوندها