منو
05/29/2016 - يكشنبه 9 خرداد 1395
شما اینجا هستید: صفحه اصلی

توجه: برای رویت مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه معرفی مدیران را مشاهده فرمایید.                                              برای رویت انتصابات جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه مستندات سازمانی را مشاهده فرمایید. 


جلسه ساماندهی مهرهای معاونت مالی و اقتصاد شهری مناطق 22 گانه با حضور دکتر کردی مدیرکل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد

ادامه مطلب
جلسه ساماندهی مهرهای معاونت مالی و اقتصاد شهری مناطق 22 گانه با حضور دکتر کردی مدیرکل برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد

گزارش تصویری حضور پرسنل اداره‌کل امور مالی و اموال در همایش من محل کارم را دوست دارم

ادامه مطلب
گزارش تصویری حضور پرسنل اداره‌کل امور مالی و اموال در همایش من محل کارم را دوست دارم

گزارش تصویری دومین جلسه معرفی و آموزش سیستم جدید حقوق و دستمزد

ادامه مطلب
گزارش تصویری دومین جلسه معرفی و آموزش سیستم جدید حقوق و دستمزد

گزارش تصویری جلسه بررسی و رفع مشکلات سامانه پرداخت الکترونیکی حقوق و دستمزد 94/02/01

ادامه مطلب
گزارش تصویری جلسه بررسی و رفع مشکلات سامانه پرداخت الکترونیکی حقوق و دستمزد 94/02/01

گزارش تصویری برگزاری جلسه گزارش حسابرسی سال 1391

ادامه مطلب
گزارش تصویری برگزاری جلسه گزارش حسابرسی سال 1391

گزارش تصویری از برگزاری جلسه آموزش سامانه مشارکت‌ها

ادامه مطلب
گزارش تصویری از برگزاری جلسه آموزش سامانه مشارکت‌ها

گزارش تصویری از دومین جلسه هماهنگی بستن حسابها در سال 1394

ادامه مطلب
گزارش تصویری از دومین جلسه هماهنگی بستن حسابها در سال 1394