منو
08/18/2017 - جمعه 27 مرداد 1396
شما اینجا هستید: صفحه اصلی

در این دوره مدیریت شهری اتاق شیشه ای را در حوزه مالی به وجود آوردیم.

ادامه مطلب
در این دوره مدیریت شهری اتاق شیشه ای را در حوزه مالی به وجود آوردیم.

گزارش تصویری: جلسه توجیهی نحوه بررسی پیشنهادها منطبق با آیین‌نامه در معاونت فنی و عمران

ادامه مطلب
گزارش تصویری: جلسه توجیهی نحوه بررسی پیشنهادها منطبق با آیین‌نامه در معاونت فنی و عمران

کم‌لطفي اعضاي شوراي شهر در موضوع بدهي ها

ادامه مطلب
کم‌لطفي اعضاي شوراي شهر در موضوع بدهي ها