|  08/02/2014 - شنبه 11 مرداد 1393

شهرداری تهران با سابقه صد ساله ،در مدیریت شهری امروزه به عنوان بزرگترین نهاد اداره پایتخت محسوب می شود.سالها اداره تهران و توجه به نیازهای شهروندان این سازمان را بمانند مجموعه ای بزرگ در آورده، که شرکتها و سازمانهای متعددی را تحت پوشش خود دارد.شهرداری تهران با داشتن در حدود 78 شرکت در زیر مجموعه خود و سرمایه گذاری در بسیاری از مراکز تجاری پایتخت دارایی های فراوانی را بعنوان منبع مالی و حمایتی برای انجام فعالیت های عمرانی تعریف کرده است.بودجه این سازمان بزرگ در سال 86 در حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده و لزوم شفاف سازی در نحوه انجام خدمات شهری ضروری به نظر می رسد. از سویی شهرداری تهران هر ساله به دلیل رفع مشکلات شهری و انجام پروژه های عمرانی مختلف به منظور فراهم آوردن تسهیلات بیشتربرای شهروندان هزینه های قابل توجهی را متحمل می شود.به ویژه اینکه انجام بسیاری ازپروژه ها نیازمند صرف بودجه های کلان و اختصاص اعتبارهای گسترده ای است .با مروری برتاریخچه صد ساله شهرداری و توجه به عدم شفافیت مالی در نظام مالی این سازمان همواره مشکلات بی پایانی را برای مدیران مختلف در دوران های گوناگون بوجود آورده است.بسیاری از مدیران ارشد و مدیران میانی شهرداری تهران در طول یک قرن فعالیت این سازمان به دلیل نبود سیستم مدرن و شفاف مالی، در مضان اتهام قرار گرفته اند، و برکنار شده اند. اما هیچگاه در طول سالیان گذشته نظام مالی این سازمان عریض و طویل مورد توجه قرار نگرفت تا موجب کارآمدی بیشتر شهرداری را فراهم آورد و از سویی زمینه هر گونه شائبه را در این مورد از میان بردارد.از سویی گردش مالی شگفت انگیز این نهاد هرگونه امکان تغییر در آن را غیر ممکن می ساخت و شهرداری تهران با توجه به داشتن دارایی های بسیار زیاد و حتی حیرت آور به مانند شیری بی اثر در عرصه کلان شهری پویایی و کارآمدی خود را از دست می داد.اما این روند در سال 85 پایان یافت و تنها نهاد اداره کننده پایتخت ناگهان جامه کهن از تن درآورد و سیمایی دگرگون یافت و با تکیه بر الگوهای جدید توانست چهره ای نو از خود به تصویر کشد.شاید هنگامی که بسیاری از پروژه ها عمرانی شهر تهران در هاله ای از ابهام فرورفته بود و کمتر کسی می توانست تصویری روشن از پایان آن را در ذهن مجسم کند و درست در روزهایی که شهرداری تهران با مشکلات مالی فراوان دست به گریبان بود ناگهان انقلابی در نظام مالی آن بوجود آمد و شهرداری توانست براساس شیوه ای نوین ساختار مالی خود را ساماندهی کند و به یکباره ثروتی عظیم را برای خود بوجود آورد و این انقلاب در نظام مالی شهرداری تهران یک تحول جدی در نهادی بود که همیشه با مشکلات مالی گریبانگیر بود و امکان رهایی از آن به مثابه رویایی دست نیافتنی درآمده بود.
با استناد به رویه ثبت رویدادهای مالی، قرار بر این بود که هر آنچه در سازمانهای دولتی به صورت نقدی پرداخت و دریافت می شود ثبت در حسابها گردد .بنابراین با عنایت به گستردگی میزان فعالیتهای هر سازمان قابل تصور بود که خیلی زود درآمد شرکت ها و سازمانها صورتی تازه یابد.اگر چه این نگرش نمی توانست بسیاری از معاملات و مبادلات مختلف شرکت ها را که بصورت نقدی انجام نمی شده را تحت پوشش قرار دهد.به ناچار فهرست بلند بالایی از مبادلات سازمانها که به شیوه تعهدی انجام می گرفت از دایره تنگ این روش ثبت کنار گذاشته شد و موجب ظهور بحران های گوناگونی در سطوح مختلف سازمانهای متعدد گردید.شهرداری تهران نیز به مانند تمام شرکت ها و سازمانها با اعمال این روش در نحوه ثبت رویدادهای مالی خود به نوعی پا در دایره ای گذاشت که بیشتر شعله های سوزان ناکارآمدی اش بسیاری از ادارات را در برگرفته بود.
سالها به این منوال گدشت و تجارب بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی مهر تأییدی بر
ناکارآمدی این شیوه ثبت زد.اما باز هم این شیوه مخدوش همواره مورد توجه ادارات و نهاد های زیر مجموعه آنها بود.بالاخره شهرداری تهران در اقدامی قابل توجه این نظام مالی فرتوت و ناکارآمد را به حاشیه راند و با به کارگیری شیوه جدید حسابداری، مدیریت جدید شهری را با مفاهیم جهان جدید پیوند زد.
در واقع شهرداری تهران با بهره گیری از این روش توانست راه بسیاری از اقدامات ابهام انگیز و توام با تردید را ببندد و از سویی با به کارگیری سیستم تعهدی به جای نقدی امکانی را برای مدیریت شهری فراهم آوردتا از پتانسیل های ذاتی شهرداری استفاده کند ،بعنوان نمونه شهرداری تهران با محاسبه دارایی های خود در 78 شرکت زیر مجموعه موفق شد میزان دارایی های خود را در مجموع به میزان 30 هزار میلیارد تومان برساند ،این اندازه اعتبار مالی با استفاده از روش نوین راهی مطمئن و تازه بود که مدیریت شهری با تکیه بر آن توانست اعتبارات نقدی بسیاری را به خدمت بگیرد و بسیاری از پروژه های شهری را با فعالیت شبانه روزی به سامان برساند.
سیستم مالی نقدی سالها در شهرداری تهران موجب بروز بسیاری از مشکلات شده بود.از سویی ارقام نجومی که هر ساله در تراز نامه شهرداری دیده می شد به نوعی حساسیت ویژه ای را به وجود آورده و انعکاس نامتقارن هزینه ها و درآمد ها در سیستم حسابداری نقدی را موجب شده بود و از سویی دیگر زمینه هایی را فراهم می سازد که هیچگاه سازمانهای نظارتی نمی توانستند سلامت سیستم را تأیید کنند. وجود 140 میلیارد تومان چک برگشتی که متعلق به بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی و بخش های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرداری عملاًًًًًً بدون استفاده باقی مانده بود که با فعال کردن شیوه حسابداری تعهدی این چک ها مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان اعتبار در مراکز مالی به کارگرفته شد، از سویی شهرداری تهران تعهدات بسیار زیادی در سطوح مختلف داشت که در هیچ بخشی از مراکز و ادارات شهرداری به ثبت نرسیده بود و به عنوان تعهدات پنهان از آن یاد می شد که با فعال سازی سیستم تعهدی بسیاری از این تعهدات به عنوان مطالبات شهرداری به ثبت رسید و زمینه ای برای اعتبار بخشی، به شهرداری فراهم کرد.
هنگامی که شهرداری تهران 78 شرکت تابعه خود را بعنوان بزرگترین دارایی های خود به حساب آورد. بسیاری از دارایی های این سازمان در شرکت های مختلف ناشناخته بود و شاید کمتر کسی از آن اطلاع داشت به عنوان نمونه 12 درصد از فروشگاه های زنجیره ای رفاه به شهرداری تعلق داشت که این دارایی شهرداری در هیچ کدام از بخشهای مالی به ثبت نرسیده بود.یکی دیگر از موانع و مشکلات شهرداری در شیوه حسابداری نقدی محاسبه کمتر از پنجاه درصداز تعهدات مالی شهرداری بود، که در سیستم نقدی نشان داده نمی شد.
این مشکلات و بسیاری دیگر از مشکلات که صرفاً به دلیل نوع خاص ثبت حساب ها به وجود آمده اند.در نتیجه می توان چنین عنوان کرد با تغییر سیستم حسابداری شهرداری منابع بسیاری که به صورت نهان و غیر استفاده در اختیار شهرداری بوده آشکار شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است.

  بازگشت به صفحه اصلي       بازگشت به صفحه واحد مربوطه      

 

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^