|  04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393

ليست مديران ارشد شهرداری تهران

تاريخ بروزرساني: اول ارديبهشت ماه 1393

ليست مديران ارشد مناطق 22 گانه
ےمنطقه را انتخاب كنيد
 ليست مديران کل و مديران عامل ادارات و سازمانها
حوزه معاونت مربوطه را انتخاب نماييد:
 

  بازگشت به صفحه اصلي       بازگشت به صفحه واحد مربوطه   

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^