نظرسنجی

بازدیدکننده محترم 

پیشاپیش از همکاری شما در این بخش سپاسگزاریم.


همانطور که مشاهده می‌فرمایید به تناسب نوع کار معاونت مالی و اقتصاد شهری، بخش نظرسنجی در قالب 3 قسمت طراحی شده است:

نظرسنجی پرتال و خدمات آن

نظرسنجی کارکنان شاغل در این معاونت

نظرسنجی عملکرد معاونت


 

لذا خواهشمند است با توجه به نوع ارتباط خود با این واحد در نظرسنجی شرکت نمایید. ارایه نظرات شما در این قالب، ما را در پیشبرد اهداف یاری خواهد کرد.