منو
10/15/2019 - سه شنبه 23 مهر 1398
شما اینجا هستید: ادارات‌كل * برنامه‌ريزي و کنترل عملكرد * نظام پيشنهادها * اهداف و عوامل موثر

عوامل موثر

اجراي موفقيت‌آميز نظام پيشنهادها، در گرو مقدمات و زمينه‌چيني‌هايي است كه بي‌توجهي به هر يك از آنها، باعث كاهش اثربخشي آن مي‌شود. از جمله مهم‌ترين عوامل مؤثر در اين رابطه عبارتند از:
1. حمايت مديران در همه سطوح (بالايي، مياني، پاييني) و اعتماد مديريت به مشاركت كاركنان
2. انتخاب صحيح افراد مسئول براي اجراي نظام پيشنهادها و پيگيري دقيق امور
3. آموزش مستمر و تبليغات مؤثر نظام پيشنهادها در سطح سازمان
4. عدم تأخير در بررسي پيشنهادهاي رسيده و اجراي پيشنهادهاي پذيرفته‌شده
5. پرداخت پاداش مناسب و متناسب به پيشنهاددهندگان در حداقل زمان
6. سهولت در گردش كار نظام پيشنهادها و عدم تبعيض در بررسي و تصويب پيشنهادها

کلیه حقوق و مزایای این وب سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد
استفاده از مطالب با ذکرمنبع بلامانع می باشد

1397-1398

طراحی سایت
logo

معاونت مالی و اقتصاد شهری

طراحی و اجرا

گرچه براي اجرا و عملي نمودن نظام پيشنهادها، روش واحدي وجود ندارد و سازمان‌ها بنا به وضعيت خود، نظامي متناسب با نيازهاي خود را طراحي و اجرا مي‌كنند، ولي بخش اعظم اين نظام‌ها مشترك و يكسان است. معمولاً اقدام‌ها و فعاليت‌هاي لازم براي استقرار نظام پيشنهادها به شرح زير است:
1. بسترسازي براي استقرار نظام پيشنهادها
2. تشكيل كميته و دبيرخانه نظام پيشنهادها
3. تدوين سياست‌ها و اهداف نظام پيشنهادها
4. طراحي و تدوين آيين‌نامه اجرايي
5. پياده‌سازي و اجراي نظام پيشنهادها

براي اجراي صحيح نظام پيشنهادها، بسترسازي و آماده‌سازي مديران و كاركنان امري ضروري است. با توجه به اينكه اجراي عملي اين نظام، بر اساس خواست و اراده كاركنان صورت مي‌گيرد (يعني يك وظيفه سازماني نيست و به مشاركت داوطلبانه كاركنان بستگي دارد) بايد به طريقي كاركنان را تشويق و ترغيب كرد و جنبه اجبار را وارد ننمود. براي بسترسازي مي‌توان مراحل زير را در سازمان اجرا نمود:
1. آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني مناسب به كاركنان و مديران مياني و اجرايي
2. برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي در سطح مديران و كاركنان
3. تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي نظام پيشنهادها براي كليه واحدها
4. محدود نكردن پيشنهادها به زمينه‌هاي خاصاهداف و مزایا

1. افزايش كارايي، اثربخشي و در نتيجه بهره‌وري در سازمان و ارزش‌آفريني
2. بهبود كميت و كيفيت محصولات و خدمات و افزايش رضايتمندي ذينفعان
3. بهبود كمي و كيفي فعاليت‌ها و عملكردها و افزايش ضريب ايمني
4. افزايش درآمدها و كاهش هزينه‌ها
5. همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان و افزايش تعلق سازماني در كاركنان
6. استقرار نظام پيشنهادها در هر سازماني، مي‌تواند منافع و دستاوردهاي فراواني براي كاركنان، مديران، سهامداران، مشتريان، جامعه، دولت و ... داشته باشد از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 الف) اشاعه فرهنگ همكاري داوطلبانه و خودجوش و دلپذير كردن محيط‌كاري و فضاي مجموعه
ب) بهبود روابط بين مديران و كاركنان و تمركززدايي در سازمان
پ) بهبود روحيه و انگيزه كاركنان و كاهش نارضايتي‌ها و شكايات شغلي
ج)  كاهش مقاومت در برابر تغيير و ايجاد محيطي پويا براي آموزش و يادگيري
د) افزايش ميزان خلاقيت، نوآوري و ابتكار