تندیس‌ها

 تندیس سیمین پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت ایران، بهمن 1393
 
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه، آبان 1393
 تندیس سیمین چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت ایران، بهمن 1392
 جایزه برتر ششمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری، دی 1392
 دیپلم افتخار روابط عمومی در نهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، مهر 1392‌
 تنديس سیمین سومین جایزه ملی مديریت مالي ایران- بدون تصویر، دي 1391
تنديس بلورين دومین جايزه ملي مديريت مالي ايران، آذر 1390
 سومين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري، 1389
 اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت شهري با رويكرد توسعه پايدار، خرداد 1389
 چهارمين همايش ملي مديريت عملكرد، ارديبهشت 1389
 كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران، ارديبهشت 1388
 دومين جشنواره انتخاب برترين‌هاي پژوهش و  نوآوري در حوزه مديريت شهري، 1388
 اولين كنفرانس بين‌المللي حسابداري مديريت، دی 1388
 برگزيده نخستين كنفرانس ملي مديريت فرآيند در سازمان‌هاي خدماتي، اسفند 1388
 اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادها، آذر 1388
 تنديس زرين دومین کنفرانس بین‌المللی مديران مالي، دي 1387
 اولين جشنواره انتخاب برترين‌هاي پژوهش در حوزه مديريت شهري، آذر 1386
 بودجه‌ريزي عملياتي

لوح تقدیر و تقدیر نامه

 تقديرنامه بابت تندیس بلورین دومین جایزه ملی مدیریت مالی ایران، آذر 1390
 تقديرنامه رئيس دانشگاه صنعتي شريف براي برگزاري دومين كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران
 تقديرنامه دبيركنفرانس و رئيس جهاد دانشگاه تهران به مناسبت "چهارمين كنفرانس ملي مديريت عملكرد"، اردیبهشت 1389
 
لوح تقدير بابت دریافت تندیس بلورین در اولین جايزه ملي مديريت مالي ايران، آبان 1389
 تقديرنامه رئيس مركز همايش براي دومين جشنواره انتخاب "برترين‌هاي پژوهش در حوزه مديريت شهري" 
 تقديرنامه كنفرانس رئيس دانشگاه صنعتي شريف به مناسبت برگزاري " كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي"، اردیبهشت 1388
  تقديرنامه براي "برترين نهاد فعال در امر پژوهش و اصلاح الگوي مصرف" در سومين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري، اسفند 1388 
 لوح تقدير از طرف رئيس دانشكده مديريت دانشگاه تهران براي كنفرانس ملي راه‌كارهاي تامين منابع مالي در دوره ركورد اقتصادي
 لوح تقدير از طرف دبير كنفرانس به مناسبت انتخاب شايسته در نخستين كنفرانس مديريت فرآيند در سازمان‌هاي خدماتي
 تقديرنامه مديرعامل بانك تجارت جهت انتخاب بانك تجارت براي سپرده‌گذاري، اسفند 1386