منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
شما اینجا هستید: صفحه اصلی675

توجه: برای رویت مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه معرفی مدیران را مشاهده فرمایید.                                              برای رویت انتصابات جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری صفحه مستندات سازمانی را مشاهده فرمایید. 


 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

  انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • اخبار معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر

 • بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

  بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

 • امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

  امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

 • تبصره یکم (1)

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

  انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • اخبار معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر

 • بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

  بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

 • امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

  امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

 • تبصره یکم (1)

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

  انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • اخبار معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر

 • بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

  بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

 • امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

  امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

 • تبصره یکم (1)

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

  انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • اخبار معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر

 • بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

  بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

 • امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

  امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

 • تبصره یکم (1)

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • DLFinder.com اولین موتور جستجوی موضوعی ایران

 • انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

  انتصاب جدید در معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • اخبار معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر

 • بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

  بهار سال آینده نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار می شود/ هزینه های شهر آفتاب نسبت به نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور بسیار پایین‌تر

 • امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

  امنیت ملت ایران، مرهون نثار خون شهدا و صبر و استقامت خانواده هایشان است

 • تبصره یکم (1)

انعقاد پروژه های مشارکتی در مناطق پس از تایید رسمی اسناد مربوط خواهد بود

ادامه مطلب
انعقاد پروژه های مشارکتی در مناطق پس از تایید رسمی اسناد مربوط خواهد بود

خانم صدیقه هاشمی سنگر به عنوان سرپرست اداره‌کل خزانه‌‌داری شهرداری تهران منصوب شد

ادامه مطلب
خانم صدیقه هاشمی سنگر به عنوان سرپرست اداره‌کل خزانه‌‌داری شهرداری تهران منصوب شد

دکتر زریر نگین تاجی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری منصوب شد.

ادامه مطلب
 دکتر زریر نگین تاجی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری منصوب شد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری: کنار هم می توانیم از شرایط حساس کنونی عبور کنیم

ادامه مطلب
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری: کنار هم می توانیم از شرایط حساس کنونی عبور کنیم

شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با مسائل کلیدی شهر

ادامه مطلب
 شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با مسائل کلیدی شهر

مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران منصوب شد

ادامه مطلب
 مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران منصوب شد

دستیابی به ظرفیت های جدید مالی به منظور ارائه الگوهای مناسب در اداره شهرها

ادامه مطلب
دستیابی به ظرفیت های جدید مالی به منظور ارائه الگوهای مناسب در اداره شهرها