خدمات مربوط به شهروندان

خدمات ارائه شده براي شهروندان عمدتاً مربوط به پرداخت عوارض شهرداري مي‌باشد كه به سه بخش مجزا تقسيم مي‌شود:
و مي‌توانيد با كليك بر روي هر گزينه وارد سامانه شويد:


سامانه پرداخت عوارض خودرو

سامانه پرداخت عوارض موتورسیکلت

سامانه پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و مدیریت پسماند


 و همینطور برندگان جوایز خوش‌حسابی که لیست آن به تفکیک سالیانه در لینک زیر موجود می‌باشد:

برندگان جوايز خوش‌حسابي


 و همچنین برای پیگیری پروندهای حقوقی به لینک زیر مراجعه نمایید:

پیگیری پرونده‌های حقوقی

 

راهنما استفاده از سامانه ها

 راهنمای استفاد از خدمات ارائه شده براي شهروندان در بخش‌های مجزا قابل رویت می‌باشد :
مي‌توانيد با كليك بر روي هر گزينه  راهنمای استفاده از سامانه دریافت نمایید:


راهنمای پرداخت عوارض خودرو و موتور سیکلت

راهنمای پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند مسکونی

راهنمای پرداخت عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند غیر مسکونی

راهنماي درخواست مفاصاحساب نوسازی