منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397

فراخوان

از همه همکاران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری که در طول سال‌های خدمت خود مقاله‌ای منتشر کرده‌اند تقاضا داریم که نام و مشخصات مقاله خود را در اختیار ما قرار دهند تا با  قرار دادن آن در این صفحه، بایگانی این بخش را کامل کرده و امکان استفاده آن را برای دیگران فراهم کنیم.