منو
07/18/2018 - چهارشنبه 27 تير 1397

فراخوان

از همه همکاران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری که در طول سال‌های خدمت خود مقاله‌ای منتشر کرده‌اند تقاضا داریم که نام و مشخصات مقاله خود را در اختیار ما قرار دهند تا با  قرار دادن آن در این صفحه، بایگانی این بخش را کامل کرده و امکان استفاده آن را برای دیگران فراهم کنیم.