اخبار

اداره‌کل امور مالی و اموال
گزارش تصویری تقدیر از همکار بازنشسته جناب آقای علی مرادی

اداره‌کل امور مالی و اموال
گزارش تصویری مدیر حراست اداره‌کل امور مالی و اموال  

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، نشست بررسی سامانه قبوض در تاریخ 97/09/03 در دفتر معاونت اموال و بهای تمام شده برگزار شد. در این جلس...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، جلسه بررسی راهکارهای اجرائی جهت انجام انتقال مکانیزه دارائی‌ها بین واحدهای مستقل و غیرمستقل در تاری...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، شانزدهمین جلسه هم‌اندیشی، بازآموزی نحوه ثبت اسناد و کارگروه بهای تمام شده و آموزش سامانه تحلیل اطلا...