اخبار

اداره کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالی و اموال، این نشست با حضور نمایندگان سازمان فناوری در محل معاونت اموال و بهای تمام شده برگزار شد. گفتنی ا...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال،کارگاه آموزشی سامانه قبوض سیستم جامع مالی شهرداری تهران با هدف استفاده بهینه و ارتقاء مهارت امنای ام...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، به منظور صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد و در راستای اجرا...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط‌ عمومی اداره‌ کل امور مالی و اموال، احکام افزایش حقوق و مزایای سال 98 به همراه معوقات 4 ماهه، در فیش حقوق مردادماه محاسبه و پرداخت شد...

اداره‌کل امور مالی و اموال
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی شرایط پیمان و نحوه رسیدگی به صورت‌وضعیت‌ها

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، این نشست با حضور رئیس دایره موبایل و نماینده واحد توسعه نرم‌افزار سازمان فناوری در محل معاونت اموال...

اداره‌کل امور مالی و اموال
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور مالی و اموال، بررسی تفریغ بودجه در سه جلسه صحن علنی شورای شهر با حضور شهردار تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری، مدی...