منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
شما اینجا هستید: ادارات‌كل * امور مالي و اموال
اخبار
گفتنی است معاونت های مالی و اقتصاد شهری مناطق 14, 16و 18 از جمله سوابق اجرایی سرپرست جدید اداره کل امور مالی و اموال می باشد.

اداره کل امور مالی و اموال
دوازدهمین جلسه هم اندیشی و کارگروه بهای تمام شده برگزار شد.

اداره کل امور مالی و اموال
یازدهمین جلسه هم اندیشی و کارگروه بهای تمام شده برگزار شد.

اداره‌کل امور مالی و اموال
گزارش تصویری ششمین جلسه کارگروه بستن حسابهای سال 1396 در تاریخ 97/01/22

اداره‌کل امور مالی و اموال
چهارمین روز از دومین جلسه هماهنگی رویدادهای مالی در سال 1396 برگزار شد.