انتخاب واحد تابعه

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهریحوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری

1. تشخیص و تعیین اهداف شهرداری تهران در زمینه‌های مالی و اقتصاد شهری و تعیین خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی با اخذ نظارت مافوق در چارچوب سیاست‌ها و هدف‌های کلی 
2. ابلاغ برنامه و سیاست‌های مصوب در زمینه مالی و اقتصاد شهری به کلیه واحد‌ها جهت اجرا 
3. مطالعه و شناخت روش‌های اجرایی برنامه‌های مصوب مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحد‌ها و صدور دستورالعمل‌های لازم در این مورد 
4. نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدهای شهرداری تهران 
5. نظارت بر اداره امور استخدامی شهرداری تهران و اتخاذ تصمیم در مورد نیازهای پرسنلی، استخدام، انتصابات و جابجایی پرسنل با اخذ نظرات هر یک از معاونت‌های شهرداری در شاخه مربوطه و کمیسیون ارتباطات 
6. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و اصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد شهرداری تهران و و نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌های لازم جهت تصویب مقام مافوق و مراجع ذیصلاح 
7. نظارت و تعیین خط‌مشی واحد ذیربط در مورد اداره امور ساختمان‌ها، تآسیسات و سایر وسایل و ملزومات شهرداری تهران و صدور دستورالعمل‌های لازم به منظور استفاده بهتر و صحیح‌تر از کلیه ساختمان‌ها و تاسیسات و وسایل و برنامه ریزی جهت کاهش استهلاک و افزایش کارایی آن‌ها 
8. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح‌ها، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز شهرداری تهران با رعایت اصول صرفه جویی و صلاح شهرداری ودر چارچوب هدف‌های کلی 
9. نظارت بر تهبه استاندردها و معیارهای مختلف کار و ابلاغ آن‌ها به واحد‌ها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آن‌ها 
10. نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله و اداه امور سازمان‌های تحت بررسی 
11. بررسی پیشنهادات برنامه‌های تنظیم شده توسط واحد‌های تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاست‌ها و هدف‌های کلی شهرداری تهران 
12. راهنمایی، آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمین امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگتاهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر 
13. انجام بازرسی‌ها لازم (اعم از مداوم و غیر مترقبه) از واحدهای تابعه و اخذ گزارشات کتبی به منظور کنترل واحدهای تحت سرپرستی 
14. همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان شهرداری در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های شهردای تهران 
15. نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حساب‌های هزینه و درآمد شهرداری بر اساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی و شهرداری تهران 
16. انجام سایر اموری که به استناد تبصره ماده قانون شهرداری از طریق شهردار تهران واگذار می‌گردد.

دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری
1-ابلاغ مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و دستورات صادره به واحدهای تابعه حوزه و تهیه و تنظیم گزارشات برحسب خط‌مشی تعیین‌شده و پیگیری آن‌ها.
2- دریافت، ثبت و توزیع نامه‌ها و انجام مکاتبات لازم با واحدهای ذیربط با توجه به وظایف محوله با استفاده از فن‌آوری روز.
3- مدیریت برگزاری جلسات معاونت.
4- برنامه‌ریزی و تامین نیازهای اداری، رفاهی و پرسنلی نیروی انسانی حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری.
5- پیش‌بینی و برآورد و اعتبارت (تنخواه) مورد نیاز دفتر حوزه و پیگیری جهت اخذ آن.
6- اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های حوزه با هماهنگی مرکز ارتباطات و امور بین الملل.
7- ایجاد ارتباط و همکاری با سایر واحدهای شهرداری تهران و در صورت لزوم سازمان‌های بیرونی در حوزه ماموریتی تخصصی
8- نظارت بر حسن اداره امور دفتر معاونت