اخبار
در این کلاس ها ، کارکنان یگان حفاظت و خدمات ساختمان،  با نحوه استفاده از انواع خاموش کننده ها تا رسیدن واحد های آتش نشانی به منظور گسترش حریق ...

 به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و به نقل از اداره کل پشتیبانی،تیم فوتسال اداره کل پشتیبانی در بین 65 تیم شرکت کننده در...

مدیرکل

اقبال اشرفی مدیرکل پشتیبانی
اقبال اشرفی

گزارش تصویری