راهنمای کاربران

در اين بخش سعي شده تا سوالات متداول در امور مربوط به معاونت مالي و اقتصاد شهری مانند: مالي، قوانين كار، عوارض، بازنشستگي و... تفكيك‌بندي شود تا استفاده از آن براي همگان آسان‌تر باشد.

پرسش‌ها

متداول

پرسش: آیا پیشنهادها در صورتی که در سامانه ثبت نشود قابل پیگیری است؟
پاسخ:

 خیر . پیشنهادهای کاغذی در دبیرخانه پذیرش نمی‌شود.


پرسش: کارکنان چگونه درباره تایید/عدم تایید پیشنهادهای خود اطلاع می یابند؟
پاسخ: 1-با مشاهده گردش هر پیشنهاد (آیکون تاریخچه ) میتوان اطلاعات لازم را کسب نمود.
2- تایید اولیه: به منزله قبول پیشنهاد در کمیته تخصصی است.
3-تایید نهایی: به منزله قبول پیشنهاد در دبیرخانه عالی است.

پرسش: در صورت تایید نهایی پیشنهاد چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ:

لیست پیشنهادهایی که تایید نهایی شده‌اند هر دو ماه یکبار به اداره کل منابع انسانی ارسال می‌شود و شماره نامه آن در پرتال معاونت مالی و اقتصاد شهری برای اطلاع کلیه پیشنهاددهندگان درج خواهد شد.


پرسش: شماره نامه‌های ارسال شده به منابع انسانی از چه طریق قابل دستیابی است؟
پاسخ:

1-صفحه ورودی سامانه نظام پیشنهادها به آدرس https://suggestion.tehran.ir

2-پرتال معاونت مالی و اقتصاد شهری قسمت نظام پیشنهادها در اینجا

3- از طریق تماس با مدیران اجرایی نظام پیشنهادها در مناطق و واحدهای ستادی شهرداری تهران در اینجا


پرسش: نحوه اتصال به سامانه نظام پیشنهادها چگونه است؟
پاسخ:

1- از طریق آدرس https://suggestion.tehran.ir/ وارد صفحه ورودی سامانه شوید.
2-با نام کاربری خود به سامانه متصل شوید.
3-در صورت وجود هرگونه مشکل با مسئولین نظام پیشنهادها تماس حاصل فرمایید.