تاریخچه معاونت

تاریخچه معاونت مالی و اقتصاد شهری: پيش از تصويب قانون بلديه در سال 1286 اداره "احتسابيه" وظايف شهرداري را انجام مي‌داد. 

از سال 1289 كه بلديه تهران تاسيس شد، اداراتي با عنوان "محاسبات" و "تنظيف و روشنايي" انجام وظيفه مي‌كردند. بر اساس اين وظايف، دو معاونت"مالي و اداري" و "خدمات شهري" اولين‌ زيرمجموعه‌هاي شهرداري تهران بوده‌اند.

در سال 1309 نمودار ساختار سازماني بلديه به شكل زير توسعه پيدا كرد:


در سال 1336 اداره ماليه به اداره‌كل مالي تغيير نام پيدا كرد و در سال 1338 اداره‌كل مالي به معاونت مالي تبديل شد. بعدها با افزوده شدن ادارات كلي مانند امور اداري، رفاه و پشتيباني، معاونت مالي به معاونت مالي و اداري تبديل شد. معاونت مالي و اداري شهرداري تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.

اين معاونت هم‌اكنون با داشتن 7 اداره‌كل، 3 سازمان و 4 شركت يكي از مهمترين معاونت‌هاي شهرداري مي‌باشد. تامين منابع مالي و تزريق بموقع نقدينگي به پروژه‌هاي شهرداري تهران اعم از فرهنگي و اجتماعي، فني و عمراني، ترافيك و خدمات شهري مهمترين نيروي محركه براي دستيابي به اهداف شهرداري تهران و معاونت‌هاي تخصصي ذيربط تلقي مي‌گردد.

بدون شك مديريت و كنترل هزينه‌هاي پروژه‌ها در بخش‌هاي مختلف بستر ويژه و خاص خود را نياز دارد. حوزه معاونت مالي و اداري با رويكرد شفاف‌سازي مالي، پروژه‌هايي از قبيل استقرار نظام حسابداري تعهدي، بودجه‌ريزي عملياتي، تعيين بهاي تمام‌شده خدمات و... را از سال‌هاي قبل آغاز نموده‌است.

در طول سال‌‌های ایجاد معاونت مالي در شهرداري تهران (105 سال)، 102 نفر مسئوليت اين معاونت را به عهده داشته‌اند. اسامی نه معاون اخیر عبارت است از: 1- آقاي غلامرضا قبه (از مهر 1370 تا تیر 1378) 2- آقای عبدالرسول تفضلی (از تیر 1378 تا تیر 1379) 3- آقای محمود علیزاده (از تیر 1379 تا مرداد 1379) 4-آقاي حمید خالقی مقدم (از مرداد 1379 تا فروردین 1381) 5- آقاي علی یزدانی (از فروردین 1381 تا خرداد 1382) 6-آقاي علی سعیدلو (از خرداد 1382 تا مهر 1384) 7- آقاي حسين محمد پورزرندی (از مهر 1384 تا فروردين 1393) 8- آقای سيددادوش هاشمی (از فروردين 1393 تا فروردين 1394) 9- آقاي قدرت گودرزي (از فروردين 1394)

واحدهای تابعه

تاریخچه واحد

تاریخچه اداره‌کل امور مجامع و شورای سازمانهاتاریخچه تغییرات ساختاری:

اداره‌کل امور مجامع که از اواخر سال 1382 با عنوان دبیرخانه امور مجامع تنها با 10 نفر پرسنل کار خود را آغاز کرده بود، در سال 85 با تصویب چارت تشکیلاتی با نام اداره‌کل امور مجامع و شوراهای سازمانها فعالیت خود را ادامه داد.

شفاف‌سازی از مسائل مهم در بحث کیفیت است. طی تحقیقاتی که در چند دهه اخیر درباره مدیریت سازمانی در جهان انجام شده، شفاف نبودن فرآیندهای سازمانی، از علتهای نسبتاً نامرئی است که هزینه های سنگینی را به سازمانها تحمیل می کند.

این موضوع منجر به فعالیتهای مشابه، موازی، غیرمرتبط، غیرضروری و در نهایت بازدهی کم سازمانها می‌شود. از این رو مدیران شهری تصمیم گرفتند، برای عارضه یابی، بهبود سازمانی، هدایت، نظارت و کنترل شفاف‌تر امور جاری سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و همچنین بر مبنای تصمیمات و برنامه‌های از پیش تعیین شده جهت دستیابی به رضایت شهروندان، دبیرخانه امور مجامع را تأسیس کنند.

این دبیرخانه با هدف بر قراری ارتباط میان مجامع و مصوباتشان با مراجع قانونی ذیربط به وجود آمد. اما در اوایل سال 1385 ضمن توجه به افزایش انتظارات و در نظر داشتن اصل هدایت و نظارت با اهداف تازه ای، به اداره‌کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تغییر نام داد.

از ابتدای تأسیس تا کنون معاونتهای زیرمجموعه این اداره کل عبارتند از:

 

 

 * معاونت بررسیهای مالی و بودجه با 2 مدیریت و 6 کارشناس

 * معاونت سیستمها و روشها با 2 مدیریت و 6 کارشناس

 * معاونت امور مجامع و ارزیابی عملکرد با 2 مدیریت و 6 کارشناس

 * مشاوران مالیاتی، بیمه ای و حقوقی و مالی متشکل از 6 نفر.