منشور علمی کارکنان

منشور علمی کارکنان با استعانت از خداوند متعال، در راستای سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام مقدس اسلامی ایران و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر تهران، شهرداری تهران افتخار دارد تا به مناسبت برگزاری " اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری" در هفته پژوهش سال 1386 خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی - پژوهشی زیر که به عنوان"منشور علمی شهرداری تهران" قلمداد می‌گردد، متعهد نماید:


1. ایجاد ساز‌و‌کارهای لازم جهت بهره‌مندی مستمر و نهادمند از "خردجمعی" شهروندان به ویژه در عرصه ابتکارات و نوآوری‌ها.


2. مبتنی ساختن کلیه فعالیت‌های خود به دستاوردهای علمی و پژوهشی و کاربست فناوری‌های نوین با رویکرد جهادی به عنوان آغاز"جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری" و نظارت دائمی بر آن.


3. بهره‌بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک یک نهاد (یاسازمان) دانایی محور در جهت تقق هدف آرمانی دستیابی به " رتبه اول علمی در منطقه "


4. ایجاد فرهنگ و انگیزه لازم برای کاربست مدل‌های علمی و معتبر و پرهیز از افدامات سلیقه ای و سطحی‌نگری با هدف طراحی و عملیاتی‌کردن مدل " توسعه پایدار شهری "


5. اولویت دادن به مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و مساله محور که بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان را در پی داشته باشد.


6. تقویت و گسترش کمی و کیفی مراکز و موسسات تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری و تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز.


7. برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاهها و موسسات معتبر مطالعاتی داخل و خارج و حداکثر آنها استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آنها با نشست‌ها، همایش‌ها و جشنواره‌ها و تجلیل و قدردانی از زحمات و خدمات آنان.


8. آموزش دائمی و ارتقا مستمر دست‌آوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر شهری.


9. مستند‌سازی تجارب موفق حوزه مدیریت شهری درکلیه سطوح سازمانی شهرداری تهران و تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دست اندر‌کاران و علاقمندان.


10. ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز (بانک های اطلاعاتی و مراکز داده پردازی) به خصوص پایگاه‌های اطلاعاتی هوشمند به منظور تامین اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز محققین و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقا علوم و فنون مدیریت شهری و تعامل با شهروندان و ارائه خدمات کارآمد به آن‌ها.