منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
شما اینجا هستید: شرکت ها * خدمات مالي شهر
اخبار
شرکت خدمات مالی شهر
با معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید در ساعت 16 چهارشنبه 97/6/24 برگزار و در این جلسه ترکیب هیئت مدیره م...

 به گزارش روبط عمومی شرکت خدمات مالی شهر، در روز سه‌شنبه مورخ و با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، حسابرس مستقل، نمایندگان سهامداران و قائم مقام و معاون...

شرکت خدمات مالی شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مالی شهر نخستین جلسه تأمین مالی مشارکتی در شرکت خدمات مالی شهر برگزار گردید.

کاهش قابل توجه نزدیک به 32 میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده از مجموع 42 میلیارد تومان اصل و جرائم مربوطه در دوره مالی 94 شرکت توسعه فضاهای فرهنگ...

شرکت خدمات مالی شهر
جلسه پایانی سمینار آموزشی تامین مالی جمعی و توسعه شهری، در سالن اشراق مجموعه ایوان شمس توسط دبیرخانه سمینار مستقر در شرکت خدمات مالی شهر با مشارکت م...

سمینار آموزشی تأمین مالی جمعی و توسعه شهری،در تاریخ 96/09/08در سالن اشراق مجموعه ایوان شمس توسط دبیرخانه سمینار در شرکت خدمات مالی شهر با مشارکت موس...