برخی از پروژه‌های انجام‌شده

  • تدوين نظام نوين حسابداري
  • استقرار كدينگ نوين
  • بودجه ريزي عملياتي
  • حسابداري تعهدي
  • اصلاح سيستم درآمد
  • بررسي و ارتقاء درآمدهاي پايدارشهرداري تهران
  • كاهش هزينه
  • اصلاح حساب
  • اقتصادي سازي سازمان ها وشركت‌ها
  • بررسي روش هاي نوين تامين مالي شهرداري تهران

اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات مالی شهر جهت بررسی صورت های مالی و عملکرد شش ماهه اول سال 97 در ساعت 14 روز سه شنبه 29/8/97 و با حضور ...

طبق آخرین مصاحبه روابط عمومی شرکت خدمات مالی شهر با مدیریت این شرکت با پایان رسیدگی کارشناسان محترم سازمان حسابرسی کشور در شرکت واحد اتوبوسران...

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مالی شهر، طی مصاحبه ای با مدیرعامل محترم این شرکت گزارش عملکرد شش ماهه اول سالجاری برنامه های آتی و بلند مدت این شرک...

شرکت خدمات مالی شهر
با معرفی اعضای جدید هیئت مدیره شرکت خدمات مالی شهر اولین جلسه رسمی هیئت مدیره جدید در ساعت 16 چهارشنبه 97/6/24 برگزار و در این جلسه ترکیب هیئت مدیره م...

 به گزارش روبط عمومی شرکت خدمات مالی شهر، در روز سه‌شنبه مورخ و با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، حسابرس مستقل، نمایندگان سهامداران و قائم مقام و معاون...

شرکت خدمات مالی شهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مالی شهر نخستین جلسه تأمین مالی مشارکتی در شرکت خدمات مالی شهر برگزار گردید.