منو
12/09/2018 - يكشنبه 18 آذر 1397
شما اینجا هستید: ادارات‌كل * برنامه‌ريزي و کنترل عملكرد * نظام پيشنهادها * نحوه محاسبه پاداش پیشنهاد
کلیه حقو ق و مزایای این وب سایت متعلق به شهرداری تهران می باشد
استفاده از مطالب با ذکرمنبع بلامانع می باشد

1397-1398

logo

معاونت مالی و اقتصاد شهری

محاسبه پیشنهاد

نحوه محاسبه امتیاز پیشنهاد

جدول رده بندی پاداش

امتیاز کسب شده
1-20 : تشکر کتبی
21-30: تشکر کتبی، پاداش نقدی
31-50: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌نامه طرح مسير ارتقاء شغلي
51-80: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌ نامه طرح مسير ارتقاء شغلي، احتساب در قانون تعجيل در ارتقای گروه كاركنان
81-100: تشکر کتبی، پاداش نقدی، احتساب در آیین‌نامه طرح مسير ارتقاء شغلي، احتساب در قانون تعجيل در ارتقای گروه كاركنان، تقدیر در نشریات داخلی و درگاه اينترانتي