اخبار اداره‌کل

دیدار سرکار خانم هاشمی مدیرکل خزانه‌داری و پرسنل این اداره کل از معلولین این اداره‌کل در روز جهانی معلولین        
اداره‌کل خزانه‌داری:
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل خزانه‌داری، حقوق مهر ماه 1397 پرسنل رسمی و قراردادی شهرداری تهران در تاریخ 97/07/26 به حساب آنان واریز گردید.


از سوی سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت مالی و اقتصاد شهری، از سوی زریر نگین تاجی سرپرست این معاونت خانم صدیقه هاشمی سنگر به عنوان مدیرکل خزانه‌داری شهرد...