اخبار اداره‌کلجلسه امکان‌سنجی و استفاده از برات کارت با عاملیت بانک شهر در تاریخ 98/05/27 با حضور معاون تعهدات مالی و عملیات پرداخت اداره‌کل خزانه‌داری آقای محمدر...

دیدار سرکار خانم هاشمی مدیرکل خزانه‌داری و پرسنل این اداره کل از معلولین این اداره‌کل در روز جهانی معلولین