شاخه انتخاب واحد

مدیران قبلی واحدهای تابعه

مدیران قبلی معاونت مالی و اقتصاد شهری
 لازم به ذکر است که در طول مدت یک سال یعنی از سال‌ 1378 الی 1379 معاون مالی و اداري ثابت وجود نداشته و تقریبا اشخاص به صورت سرپرست در خدمت حوزه معاونت مالی و اداری بودند. مانند آقایان علیزاده و تفضلی که دو نفر از این سرپرستان بودند.
نام و نام‌خانوادگي سال‌هاي خدمت تصوير
غلامرضا قبه مهر1370 - تیر 1378
غالباً سرپرست تیر1378- مرداد 1379 -
حميد خالقي‌مقدم مرداد 1379 - فروردین 1381
علي يزداني فروردین 1381 - خرداد 1382
علي سعيدلو خرداد 1382 - مهر 1384
حسين محمد‌ پورزرندي مهر 1384 - فروردین 1393
سیددادوش هاشمی فروردین 1393 تا فروردین 1394
قدرت گودرزی فروردین 1394 - شهریور 1396
سمیع اله حسینی مکارم شهریور 1396- مشغول به خدمت