منو
10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
شما اینجا هستید: ادارات‌كل * برنامه‌ريزي و کنترل عملكرد * نظام پيشنهادها
اخبار
مراسم تقدیر از پیشنهاد دهندگان فعال شهرداری منطقه 8، با معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه، برگزار شد.

دبیرخانه نظام پیشنهادها:
طي يک سال گذشته، بيش از 200 پيشنهاد مختلف در نظام پيشنهادات معاونت فني و عمراني شهرداري تهران طرح و بررسي شده است.


پیشنهاد 117نفر از همکاران به تعداد 158 عنوان پیشنهاد حائز دریافت مزایای قانونی شد.

دانستنیها