منو
07/18/2018 - چهارشنبه 27 تير 1397
شما اینجا هستید: بانک اطلاعات کارکنان

واحدهای تابعه معاونت

معرفی مسئولین

واحدهای تابعه

دفتر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری
عنوان اداری نام و نام خانوادگی سمت رایانامه تلفن ثابت
دفتر حوزه معاونت محمدحسین الهیارنژاد مسئول 1 دفتر حوزه معاونت allahyarnezhad@tehran.ir 96017006-96017032
محمدعلی احمدیپور مسئول 2 دفتر حوزه معاونت ahmadipour-m@tehran.ir 96017005-96017031
دفتر قائم مقام حوزه معاونت حسام محمد سانی مدیر دفتر قائم مقام حوزه معاونت مالی واقتصاد شهری mohammadsani@tehran.ir 96017038
بهزاد چشمه نوشی مسئول 1 دفتر قائم مقام حوزه معاونت cheshmehnoushi-b@tehran.ir 96017040
سید محمد حسن آهویی مسئول روابط عمومی قائم مقام حوزه معاونت ahouei@tehran.ir 96017042
داود یونسی کاشناس دفتر قائم مقام حوزه معاونت younesi-d@tehran.ir 96017043
مشاوران کیمیا موذنی مشاور حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری Moazeni-k@tehran.ir 96017018
حسین خوش اقبال مشاور حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری khosheghbal-h@tehran.ir 96017009
نگین تاجی مشاور حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری negintaji-z@tehran.ir 96017619
حقوقی مجتبی رضایی مشاور حقوقی حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری rezaei-mojt@tehran.ir 96017023
حسن خطیب کارشناس و نماینده حقوقی khatib@tehran.ir 96017024
آنیتا معرفت‌الدین کارشناس حقوقی marefatodonya@tehran.ir 96017014
ناهید بک صحرایی کارشناس حقوقی baksahraei-n@tehran.ir 96017015
دبیرخانه فریدون عزت الهی کارشناس دبیرخانه ezatollahi@tehran.ir 96017012
لیلا سادات موسوی کارشناس دبیرخانه mousavi-le@tehran.ir 96017013
سپیده صفایی‌صفت کارشناس دبیرخانه و راهبر اتوماسیون اداری safaei-se@tehran.ir 96017016
مطهره مقدسی کارشناس حوزه moghadasi-mot@tehran.ir 96017017
اداری، رفاهی مجید کرباسفروشان مدیراداری حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری karbasfroushan@tehran.ir 96017037
راضیه‌السادات غضنفری مسئول اداری، آموزش و رفاه ghazanfari@tehran.ir 96017027
ملیحه قارایی کارشناس اداری، آموزش و رفاه gharaei-ma@tehran.ir 96017026
مسئول اموال و تدارکات حمیدرضا کاووسی مسئول اموال و تدارکات kavousi@tehran.ir 96017010
مسئول فن‌آوری اطلاعات فرشاد علی‌محمدی مدیر ITحوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری alimohammadi-far@tehran.ir 96017025
دبیرخانه کمسیون ماده 38 محمد‌رضا پروازی مقدم دبیر کمیسیون ماده 38 moh_parvazi@tehran.ir 96017033
خدیجه ابوالحسنی کارشناس کمیسیون ماده 38 bolhasani@tehran.ir 96017034
روابط عمومی محمود کبیری یگانه مدیر روابط عمومی kabiri-mah@tehran.ir 96017019
حمیدرضا شهیدی‌پور مسئول دفتر روابط عمومی Shahidi-hr@tehran.ir 96017021
حمیدرضا آئینه‌افروز گرافیست حوزه معاونت aeinehafrouz@tehran.ir 96017022
کارشناس حوزه رامین شادکام کارشناس حوزه معاونت shadkam-r@tehran.ir 96017036
کارشناس حوزه جواد درویش حقیقی کارشناس حوزه معاونت darvishi-j@tehran.ir 96017039