منو
11/21/2018 - چهارشنبه 30 آبان 1397
شما اینجا هستید: چشم انداز

چشم انداز

 " بااستعانت از خداوند منان، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در افق 1404، به‌عنوان تامين‌كننده و ناظر بر منابع مالي، مدیریت بر هزینه‌ها و تسهیل‌گر فرآیند سرمایه‌گذاری، معاونتي است حرفه‌ای، چابک، هوشمند با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش‌ محور، متكي به سرمايه‌هاي‌انساني مومن، متعهد و متخصص، برخوردار از نظام‌ها‌ و فناوری نوین، پيشرو و الگوي شهرداري هاي غرب آسيا."

(اسناد بالا دستی:چشم انداز توسعه شهر شهرداری تهران و برنامه پنج ساله شهرداری تهران چشم انداز تهران، کلان شهری با عملکردهای ملی و جهانی با اقتصاد مدرن  )

 

 رسالت: 

«معاونت مالی و اقتصاد شهری مسئولیت تامین، تخصیص و نظارت بر منابع مالی شهرداري، مدیریت بر هزینه‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شهر تهران و پایش و كمك به تقويت شاخص‌های اقتصاد شهري را برعهده دارد.»

 

اصول و ارزش‌های حاکم:

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در اجرای رسالت خود از اصول و ارزش‌های زیر پیروی می‌کند: